Prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá tedy dani z příjmů. Existuje ale řada případů, kdy je prodávající od daně osvobozen. V jakých případech se daň neplatí a kdy se tomu naopak nevyhnete?

Možnosti osvobození od daně z příjmů jsou vyjmenované v zákoně č. 586/1992 ve znění pozdějších předmětů v § 4, § 4a, § 10. Při posuzování zda má prodejce nárok na osvobození či ne, je nutné si odpovědět na 3 otázky:

Měl prodávající v nemovitosti bydliště?

Pokud měl prodávající bytu, rodinného domu a souvisejícího pozemku, které nezahrnují jiný nebytový prostor než garáž, sklep, nebo komoru v nemovitosti trvalé bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem je prodej této nemovitosti od daně z příjmu osvobozen.

Pokud měl prodávající v nemovitosti bydliště, jak dlouho?

Pokud měl prodávající v nemovitosti vyjmenované v odpovědi 1 bydliště kratší než 2 roky, je tento prodej od daně z příjmu osvobozen, pouze použije-li prodávající tento příjem na uspokojení bytové potřeby. Na použití těchto prostředků je zákonem stanovena lhůta 2 roky, která se počítá na dny.

Zákon stanovuje výjimku z osvobození v případech:

  • V případě, že sice prodávající splní podmínky uvedené v odpovědích 1 a 2, ale nemovitost je, nebo byla vložena v obchodním majetku a to do 2 let od vyřazení z obchodního majetku.
  • Budoucího prodeje této nemovitosti uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k nemovitosti.
  • Budoucího prodeje této nemovitosti uskutečněného do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

 

Jak dlouho prodávající nemovitost vlastnil?

Pokud prodávající nesplňuje ani jednu podmínku uvedenou v první odpovědi, je prodej nemovitosti osvobozen v případě, že prodávanou nemovitost prodávající vlastnil alespoň 5 let. Tato lhůta se počítá na dny. Tato doba se zkracuje o dobu, po kterou byla tato nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o prodej nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele, který byl v řadě přímé, nebo manželem.

Zákon zde opět stanovuje výjimku z osvobození v případech:

  • V případě, že prodávající splní podmínku uvedenou v odpovědi 3, ale nemovitost je, nebo byla v období 5 let před prodejem vložena do obchodního majetku.
  • Budoucího prodeje této nemovitosti uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k nemovitosti
  • Budoucího prodeje této nemovitosti uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
  • Prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba, vyhovující právu stavby.

 

Poradnu zpracovala: Ing. Helena Komersová Vilikusová

Praha 9. 1. 2018

Ing. Helena Komersová Vilikusová

Daňový poradce 3009

Nejčtenější

Nejnovější

Novinky státní správy

Ekonomické zpravodajství

Copyright © 2024 Bilance - Ing. Helena Komersová Vilikusová