V poslední době je pro podnikatele velkým strašákem zákon o EET, neboli o registračních pokladnách.

Zatím tento zákon schválila jen vláda, takže ještě není o ničem definitivně rozhodnuto a zákon tedy není ve finální podobě.

Pokud by zákon prošel, tak zatím poslední navržený termín na jeho odstartování je 15. 2. 2016.  Tento termín je odvozen od připravené smlouvy mezi finanční správou a dodavatelem systému. 

V první vlně by se to týkalo restaurací, hotelů a ubytoven. V druhé vlně, o tři měsíce později, by se to již týkalo i velkoobchodu a maloobchodu, pod který patří i stánkový prodej. Řemeslníci, provozovatelé služeb a soukromí zemědělci mají zatím výjimku.

Jako kompenzaci navrhuje vláda u restaurací snížit DPH z 21% na 15% a pro FO slevu na dani 5000,-, ale pro právnické osoby vláda žádnou slevu nenavrhuje. Toto řešení se mi zdá nespravedlivé, protože náklady na pořízení elektronické registrační pokladny budou mít jak fyzické osoby, tak i právnické osoby a tyto náklady pravděpodobně přesáhnou částku 5000,-. 

Upozorňuji na skutečnost, že povinnost elektronických tržeb nebudou mít pouze plátci DPH, ale všichni podnikatelé a firmy podnikající v daném oboru. V praxi se často setkávám s mylnou informací, že neplátců DPH se to netýká.

Podnikatelům v pohostinství, hotelech a ubytovnách se také nelíbí, že od nabytí zákona by měli mít jen 3 měsíce na seznámení se zákonem.

Součástí zasílaných údajů by mělo být:

  • Celková částka tržby
  • Bezpečnostní a podpisový kód poplatníka
  • Údaj o pořadí účtenky
  • Identifikace provozovny a pokladního místa
  • Půjde-li o plátce DPH, rozdělení celkové částky dle sazeb DPH a údaje o zvláštních režimech

Jako velkou chybu tohoto systému vidím, že dojde k narušení obchodního tajemství podnikatelů a živnostníků. Do centralizační databáze budou přicházet informace o všech hotovostních transakcích a jsem toho názoru, že v našem státě nikdo nemůže zaručit, že tyto informace nikdo nezneužije, popřípadě nevyužije ke svému prospěchu.

Na druhou stranu chápu, co zavedením této povinnosti poslanci sledují. V současné době je například v pohostinství běžná praxe, že zaměstnanci dostávají jen minimální mzdu a další část peněz je jim vyplácena takzvaně načerno. Argumentem pro zaměstnavatele je, že kdyby platili sociální a zdravotní pojištění z celé výplaty, jejich firma by to finančně nezvládla a zkrachovala by. Tyto argumenty jsou podle mne jen záminkou, možná až nastane pro pohostinství povinnost registračních pokladen, budou majitelé firem překvapeni, o kolik se jim tržby zdvihnou, o kolik je na tržbách zaměstnanci krátili. Podnikatelé v jiných oborech, jako jsou například banky, účetní firmy, softwarové firmy a mnoho dalších, platí odvody za zaměstnance v zákonné výši a také je to nepoloží. Takže proč bychom měli my poctiví podnikatelé platit a jiným by mělo stále procházet, že stát šidí na odvodech a daních?

Praha 3. 7. 2015

Ing. Helena Komersová Vilikusová

Daňový poradce 3009

Nejčtenější

Nejnovější

Novinky státní správy

Ekonomické zpravodajství

Copyright © 2024 Bilance - Ing. Helena Komersová Vilikusová